ReadyPlanet.com
dot dot
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

THANORMPITVITHAYA SCHOOL
 
 
 
 
 
วิดิโอแนะนำโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตามภาพประทับใจต่าง ๆ ของกิจกรรมโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ที่
 
Facebook ถนอมพิศเกียรติยศ
 
โดยคลิ๊กที่ภาพเพื่อติดตามได้ครับ
 
 

 


***************************************************************************

 

 
 
 

 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา เน้นด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม งามมารยาท ส่งเสริมกิจกรรมการกล้าแสดงออก สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพนักเรียนตามแนวคิด Multiple Intellegence ห้องเรียนปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการ Sound Lab ศูนย์พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ ห้อง Computer – Internet  ห้องสมุดมาตรฐานติดเครื่องปรับอากาศ สระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดใหญ่ ห้องสันทนาการปฐมวัย กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน  จินตคณิต กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาขนาดใหญ่ ค่ายKidscamp ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์  ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ เต้นstreet dance ว่ายน้ำ เทควันโด ฟุตบอล ปิงปอง ศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง MBBL Project  
 
 

 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาม่งมั่นในการสร้างสรรค์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านความรู้ทักษะและ
ลักษณะชีวิตที่ดี   ตลอดจนมีหลักสูตรการสอนที่สมดุลระหว่างภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎีไปพร้อมๆ
กันพร้อมทั้งสร้างสรรค์ คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นเด็กที่มีคุณภาพ
เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต
 
 ***************************************************************************
 
ตารางแสดงผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
เฉพาะโรงเรียนภาครัฐทึี่ีมีชื่อเสียง
ด้วยยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ
 
 
 
 
 
**************************************************************************
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ ครูแก้วกิริยา พานุรัตน์
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สถาบันภาษาไชน่าวิท
 
ได้นำนักเรียนชมรมนาฎศิลป์จำนวน10 คน ระดับชั้น ป.1-ป.5
ได้เดินทางไปยังเมืองคุนหมิง มณฑลหยุนหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยชั้นสูง มโนห์ราตัวอ่อนและรำฉุยฉาย
โดยได้ทำการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยจีนกับวิทยาลัยนาฎศิลป์อี้หยุน
และเผยแพร่วัฒนธรรม ณ เวทีีกลางหมู่บ้านศิลปวัฒนธรรมหยุนหนาน
ตลอดจนศึกษาเรียนรู้การร่ายรำจีน ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

จัดกิจกรรมโดย
กลุ่มสาระศิลปะ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2559
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************
 
โครงการ Thai English Chinese Leadership 
ฝึกให้นักเรียนมีภาวะผู้นำทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยกิจกรรมฝึกแนะนำตัวสามภาษา นิทานสามภาษา ร้องเพลงสามภาษา บทความและสุนทรพจน์ และเตรียมพร้อมกับการพัฒนาความพร้อมการสอบความสามารถทางภาษาจีน HSK

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

****************************************************************
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ได้รับมอบเกียรติบัติรางวัลเหรียญทองแดง
สำหรับโรงเรียนเอกชน
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ปีการศึกษา 2557
 
 
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร
 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***************************************************************************
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ครูวิทยากรและนักเรียนระดับชั้น ป.5-6
 
ได้เดินทางปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ในโครงการ Social English International Camp
 
จัดกิจกรรมโดย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
ณ ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์
 
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2558
 
 
****************************************************************
 

 กิจกรรมเต้นระบำพื้นเมืองประเทศมาเลเซียและร้องเพลงแนะนำประเทศสิงคโปร์

 

 ************************************************************************************************************************************
 
ครูแก้วกิริยา พานุรัตน์  ครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ครูรางวัลคุรุสดุดี กระทรวงศึกษาธิการ
ได้นำนักเรียนในชมรมนาฎศิลป์ไปแสดงความสามารถทางด้านมโนราห์ตัวอ่อน  ศิลปชั้นสูงของภาคใต้
 ในรายการคบเด็กสร้างบ้านโชว์ ช่อง 7 ออกอากาศ 17  กันยายน 2558
 
 
 

 
 
 
 **********************************************************************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการ และ อาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ
ได้เดินทางไปดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม  2558
**************************************************************************************
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ   อาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ และคณะครู
ได้เดินทางไปทัศนศึกษาณ  เกาะฮ่องกง เมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 16-18  ตุลาคม 2558
 
 
 
**************************************************************************************************

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ 

คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นป.1-3 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการภาษาจีน

ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 25-29  เดือนมีนาคม 2558  

 

 

 

 

 ***************************************************************************
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ

เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

  45       คน

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)

92      คน

 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

  41      คน

 

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

14     คน

 

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

  1      คน

 

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2

 5      คน

 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

     7             คน

 

โรงเรียนหอวัง

     2       คน

 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

    2       คน

 

ร.ร. นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย

        1       คน

 

โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

        1       คน

 

โรงเรียนภาครัฐอื่น ๆ                                     15    คน

 
 

สรุป    ทางโรงเรียนได้รายงานจำนวนนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่สอบผ่านการคัดเลือกด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ   เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง  จำนวน 226 คน คิดเป็น 85.28 %  จากนักเรียนทั้งหมด 265 คน

หมายเหตุ (จำนวนนักเรียนและ%อาจคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย เนื่องจากการสื่อสารและนักเรียนที่ถูกเรียกสำรองจากโรงเรียนภาครัฐแทนนักเรียนที่ได้ทำการสละสิทธิ์)

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถทางวิชาการสำหรับห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ 

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2558

 

 

 


 

                                       

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวนนักเรียนที่สอบได้  14  คน

ที่

ชื่อ  นามสกุล

ลำดับที่

1

เด็กชายธนวัฒน์   ภาคนารี

1

2

เด็กหญิงปรียนันท์   ชัยณรงค์โลกา

1

3

เด็กหญิงบัณฑิตา  จริงจิตร

7

4

เด็กหญิงปาลิดา  สิงหพันธุ์

9

5

เด็กหญิงดาริณี  ผลลาภ

26

6

เด็กชายธนวิชญ์  พกุลานนท์

27

7

เด็กชายจิรพงษ์  พุทธสงค์

34

8

เด็กหญิงภิรมณ  ลานตวน

47

9

เด็กชายศุภกร  ทัศนศร

54

10

เด็กหญิงณัฐณิชา  มะดารักษ์

69

11

เด็กหญิงเจนจิรารัตน์  เดือนแจ้งรัมย์

70

12

เด็กชายนิติพัฒน์  ไตรนิริพงศ์

78

13

เด็กหญิงปันนา  ศรีทองดี

88

14

เด็กหญิงกัลยกร  สุกสอาด

92

 

 

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                                                              

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวนนักเรียนที่สอบได้  3 คน                                 

ที่

ชื่อ  นามสกุล

ลำดับที่

1

เด็กชายธนวัฒน์   ภาคนารี

7

2

เด็กหญิงปัณฑิตา  จริงจิตร

48

3

เด็กหญิงปรียนันท์ ชัยณรงค์โลกา

52

 

 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์                                                              

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวนนักเรียนที่สอบได้  3 คน

ที่

ชื่อ  นามสกุล

ลำดับที่

1

เด็กหญิงจิรัฏฐ์  กุศลสวัสดิ์

17

2

เด็กชายธนวิชญ์  พกุลานันท์

54

3

เด็กหญิงอุรชา  อภิวิศาลกิจ

72

 

                                                  

                                           โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์                                                              

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวนนักเรียนที่สอบได้  2 คน

ที่

ชื่อ  นามสกุล

ลำดับที่

1

เด็กชายดบัสวินศ์  เกตุแก้ว

26

2

เด็กชายภีมวัจน์  เกียรติการัณย์

65

 

 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  English Program (EP)

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวนนักเรียนที่สอบได้  1 คน                                                                   

ที่

ชื่อ  นามสกุล

ลำดับที่

1

เด็กชายธีรโชค    มืดอินทร์

45

                          

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวนนักเรียนที่สอบได้  18 คน

ที่

ชื่อ  นามสกุล

ลำดับที่

1

เด็กชายก้องภพ  ชมพู

1

2

เด็กหญิงชญาดา  ภาศักดี

2

3

เด็กชายชวนากร  แก้วบุดดา

3

4

เด็กหญิงฑิตยา  จันทร์จุฬาลักษณ์

5

5

เด็กหญิงณัฐพัชร์  รัตกิจนากร

6

6

เด็กหญิงปันนา  ศรีทองดี

7

7

เด็กชายปุรัณ  คชรัตน์

8

8

เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษา

9

9

เด็กชายกรวุฒิ  มาสำราญ

10

10

เด็กหญิงปณตพร  ภาคทอง

12

11

เด็กชายอทิพงษ์  บุญเฉลียว

18

12

เด็กหญิงรักษณาลี  ชนะวิวัฒน์

19

13

เด็กหญิงปาลิดา  สิงหพันธุ์

20

14

เด็กชายภูคินันท์  แย้มเยื้อน

21

15

เด็กชายปริญญา  ตุ้มฉาย

24

16

เด็กหญิงวศินี  บัวทอง

25

17

เด็กหญิงดาริณี  ผลลาภ

28

18

เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้ววรรณา

29

 


 

                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ..ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ( EP)..                                             

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวนนักเรียนที่สอบได้  15 คน

ที่

ชื่อ  นามสกุล

ลำดับที่

1

เด็กชายพลภัทร  สร้อยเสริมทรัพย์

1

2

เด็กชายจิณณพัต  ลิมป์อนันตชัย

2

3

เด็กชายธีธัช  บัวแย้ม

11

4

เด็กชายรชฏ  ถนอมวัฒนา

12

5

เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยรบ

17

6

เด็กหญิงมลฑาทิพย์  ศรภิรมย์

19

7

เด็กชายแทนรัก  เลิศไพศาล

20

8

เด็กหญิงพรรษรัศม์  ตาวพิทักษ์ชัย

24

9

เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุระ

28

10

เด็กหญิงภิรมณ  ลานตวน

37

11

เด็กชายจิวพงษ์  พุทธสงค์

42

12

เด็กชายภูริทัต  เวชนุสิทธิ์

43

13

เด็กชายบัณฑูร  สุวรรณรัตน์

46

14

เด็กหญิงวริศรา  ศรีทอง

53

15

เด็กชายบัลลังก์กฤษณ์  ภักดีวิจิตร

60


 

                                                      

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวนนักเรียนที่สอบได้  5 คน

ที่

ชื่อ  นามสกุล

ลำดับที่

1

เด็กหญิงลภัสรดา  เจดีย์พราหมณ์

3

2

เด็กชายสันกำแพง  กอรี

9

3

เด็กหญิงอภิญญา  ปรักทยานนท์

10

4

เด็กหญิงพันธ์วิรา  เงาประเสริฐ

36

5

เด็กชายปวีร์   บวรรักษ์

43

 

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวนนักเรียนที่สอบได้  2 คน

ที่

ชื่อ  นามสกุล

ลำดับที่

1

เด็กหญิงศตพร  บุญพามี

24

2

เด็กชายณภัทร  พรวิริยะทรัพย์

130

 

โรงเรียนหอวัง  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวนนักเรียนที่สอบได้  1 คน

ที่

ชื่อ  นามสกุล

ลำดับที่

1

เด็กหญิงชวิศา   วงศ์ปิยะสถิตย์

64

 

 

***********************************************************************************************************************************

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนในโครงการถนอมพิศติวเข้มโค้งสุดท้าย

ที่สอบผ่านการคัดเลือกด้วยความสามารถทางวิชาการ

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2558

ซึ่งเป็นโครงการติวพิเศษในเดือนมีนาคมของทุกปี สำหรับ

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาและนักเรียนโรงเรียนอื่นทั่วไปที่สนใจ

ทีมงานประกอบด้วยคณะครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่มีความชำนาญในการสอนและติวเตอร์จากภายนอกที่เชี่ยวชาญในการสอนเป็นพิเศษ

 

 

 

โรงเรียนบดินทรเดช (สิงห์ สิงหเสนี)

   19       คน

 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)

   52      คน

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

     24    คน

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา 1

        1     คน

   

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

      4     คน

 

 

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

      1      คน

 

 

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2

      11      คน

 

 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

        2      คน

 

 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

        2      คน

 

 

ร.ร. นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย

       1       คน

 

 

โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

       1       คน

 

 

โรงเรียนนาฏศิลปะศาลายา                                       1     คน          โรงเรียนเขมาภิตาราม                                            1      คน

สรุป    ทางโรงเรียนได้รายงานจำนวนนักเรียน

ในโครงการถนอมพิศติวเข้มโค้งสุดท้าย

ที่สอบผ่านการคัดเลือกด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ   เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง  จำนวน 120 คน คิดเป็น 90.9 %  จากนักเรียนทั้งหมด 132 คน

หมายเหตุ (จำนวนนักเรียนและ%อาจคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย เนื่องจากการสื่อสารและนักเรียนที่ถูกเรียกสำรองจากโรงเรียนภาครัฐแทนนักเรียนที่ได้ทำการสละสิทธิ์)

   

 

 

 

 

 

 ***************************************************************************

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีต่อ

 
 
 

 เด็กหญิงจิรัฎฐ์ กุศลสวัสดิ์ ้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

 

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)

 

 

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2558

 


 ***************************************************************************
 
คนเก่งถนอมพิศวิทยา
นักเรียนในโครงการถนอมพิศวิทยาโค้งสุดท้าย
ที่จัดติวสำหรับนักเรียนของโรงเรียนและนักเรียนอื่นที่สนใจซึ่งจัดติวในช่วงเดือนมีนาคม ก่อนการสอบเข้าม.1
 
 
 
 
เด็กชายธนวัฒน์ ภาคนารี
นักเรียนในโครงการถนอมพิศวิทยาติวเข้มโค้งสุดท้าย
สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ด้วยความสามารถทางวิชาการ ได้เป็นลำดับที่1
สำหรับการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ภาคนักเรียนนอกเขตพื้นที่
 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)
 
และโรงเรียนสาธิตรามคำแหง
 
  
 

 ***************************************************************************
 

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
 
 
 
 
 ***************************************************************************

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยาเปิดวิสัยทัศน์ใหม่
 
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
 
 
โดยก้าวเข้าสู่โรงเรียนสามภาษา ไทย อังกฤษ จีน
 
และพัฒนาสู่โรงเรียนผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาจีน
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
การเซ็น MOU สัญญาความร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีน 
 
 
  
 

 
ระหว่างโรงเรียนถนอมพิศวิทยากับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
 

 
เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

 
โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 

 
และมิสเตอร์สตีเฟน ตัวแทนฝ่ายจีนที่ได้รับฉันทานุมัติตรงจากสถาบันฯ
  
 
 
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ร่วมกับ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
Chinese Language and Culture School of Kunming (HUAWAN)
 
โดยเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
จีนขี้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
**********************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
ในหลักสูตรPlay and Learn Huawan 
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 
***********************************************************************************************************
 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1-3 
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
***********************************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6 
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
***********************************************************************************************************
 
หลักสูตรสำหรับอนาคตของโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่คาดว่าจะดำเนินการในปีการศึกษา 2558
 
สำหรับผู้ที่ต้องการให้บุตรหลานได้รับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับเข้มข้นมากกว่าปกติ  
เรียนเพิ่มภาษาพิเศษอีก 3 ชั่วโมง ในวันเสาร์
 
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1
ในหลักสูตร Sีuper English Huawan  

เน้นภาษาจีน เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 4-5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์                        เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ เพื่อปูพื้นฐานในการเตรียมตัวด้านภาษาจีนสำหรับการเรียนวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา การไปค่ายซัมเมอร์แคมป์ การเรียนภาษาจีนระยะสั้นและการเรียนต่อในประเทศจีน โดยหลักสูตรจะแนะนำและวางพื้นฐานในการสอบ YCT และ HSK  ซึ่งเป็นการสอบวัดมาตรฐานด้านภาษาจีนให้ด้วย ทุกภาคฤดูร้อนมีจัดไปเข้าค่ายซัมเมอร์แคมป์ หรือจัดทัศนศึกษาในมหานครที่สำคัญในประเทศจีน

เน้นภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ 7 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
                                     

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นเรียนภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ เพื่อปูพื้นฐานในการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในห้องพิเศษภาษาอังกฤษในโรงเรียนภาครัฐ โรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนอินเตอร์ การไปค่ายซัมเมอร์แคมป์ การเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นและการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ โดยใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Oxford ของประเทศอังกฤษ  

ทุกภาคฤดูร้อนมีจัดไปเข้าค่ายซัมเมอร์แคมป์ในประเทศสิงคโปร์ หรือจัดทัศนศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง

 

 

เน้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมงครึ่ง เรียนภาษาจีน 2 ชั่วโมงครึ่ง ต่อสัปดาห์    เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มเป็นพิเศษ  เพื่อปูพื้นฐานในการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่เป็นภาษาสำคัญของการก้าวสู่ AEC

                                                              เพื่อปูพื้นฐานในการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในห้องพิเศษภาษาอังกฤษในโรงเรียนภาครัฐ โรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนอินเตอร์ การไปค่ายซัมเมอร์แคมป์ การเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นและการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ โดยใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Oxford ของประเทศอังกฤษ  และ                                                             ทุกภาคฤดูร้อนมีจัดไปเข้าค่ายซัมเมอร์แคมป์ในประเทศสิงคโปร์ หรือจัดทัศนศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และเ
                                                            พื่อ
                                                                      ปูพื้นฐานในการเตรียมตัวด้านภาษาจีนสำหรับการเรียนวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา การไปค่ายซัมเมอร์แคมป์ การเรียนภาษาจีนระยะสั้นและการเรียนต่อในประเทศจีน โดยหลักสูตรจะแนะนำและวางพื้นฐานในการสอบ YCT และ HSK  ซึ่งเป็นการสอบวัดมาตรฐานด้านภาษาจีนให้ด้วย 

  

 

ทุกภาคฤดูร้อนอาจมีจัดไปเข้าค่ายซัมเมอร์แคมป์หรือทัศนศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง หรือในมหานครสำคัญในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น เมืองปักกิ่ง เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองคุนหมิง ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***********************************************************************************************************

 

ข่าวสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรงเรียนถนอมพิศวิทยาทุกท่าน 

 

 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีเป็นอย่างสูงที่

 

 

 

 

 

 

เด็กหญิงอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ

 

 

 

 

 

 

ได้รับ รางวัลนักเรียนพระราชทาน

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ประจำปีการศึกษา 2556

 

ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

***************************************************************************

 

  
 

 

 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ

เฉพาะโีรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2557

 

 

 


 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 34   คน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)

90   คน

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

    33   คน

โรงเรียนหอวัง

   9    คน

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

  11    คน

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

 1   คน

โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี) 2

  1    คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา          3   คน
สรุป    ทางโรงเรียนได้รายงานจำนวนนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่สอบผ่านการคัดเลือกด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ   เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง  จำนวน 182  คน คิดเป็น 75.2 %  จากนักเรียนทั้งหมด 242 คน

 
 

 

 

***************************************************************************
 
 

 

ผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช และอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช

ได้ร่วมศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 11-15  เดือนสิงหาคม 2557

 

 

 

 

***************************************************

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ 

ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมพร้อมกับการสำรวจแนวทางการจัดค่ายทัศนศึกษาและฝึกการใช้ภาษาจีน

ร่วมกับและอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ

และคณะครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 16-21  เดือนกันยายน 2557

 

*************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้นำนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 คน

ไปร่วมกิจกรรมในค่ายซัมเมอร์แคมป์ เป็นระยะเวลา 15 วัน

ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้การประสานงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ ตึก 35 ปีชั้น 5 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 

ระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557

 

ทำความรู้จักสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming) 
เมืองคุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  (Chinese Language And Culture School Of Kunming)(อีกชื่อหนึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า HUAWEN อ่านว่า ฮวัว-เหวิน) เป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนมามากกว่า 40 ปีให้กับชาวต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศจีน จำนวนของชาวต่างประเทศที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้มีมากกว่าสามหมื่นคน  โดยมีหน้าที่จัดการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมากด้วย 
ในปี  ค.ศ. 2000 ทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน อันดับที่ 20 ของประเทศ
ในปี ค.ศ. 2006  กระทรวงศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับคนต่างชาติทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ  
ในปี ค.ศ. 2010  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการประเมินสถาบันฯและยกระดับให้เป็นวิทยาลัย  เพื่อจัดการสอนในระดับอนุปริญญา และขยายการสอนในระดับ  ปริญญตรี ปริญญาโท  ให้กับประชาชนชาวจีนและชาวต่างชาติ โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิงเป็นผู้สอน ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาไทยและข้าราชการไทยมาเรียนต่อที่สถาบันด้วย นอกจากนี้ได้ขยายวิทยาเขตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนไปไปยังประเทศต่าง  ๆ หลายประเทศ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ภาษาจีนให้กับคนต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใีนปีพุทธศักราช 2558  ในฐานะที่ภาษาจีนมีผู้ใช้ภาษามากกว่าหนึ่งพันหกร้อยล้านทั่วโลก  เป็นอีกภาษาหนึ่งที่คนในโลกนิยมเรียนเป็นภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต
         
หน้าที่ของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงที่ขยายเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบัน
 
1. เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนให้แก่นักศึกษาสถาบันราชภัฎของประเทศไทย
2. เปิดวิทยาเขตของสถาบันใน ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศเมียนม่าร์ สำหรับในประเทศไทยเปิดวิทยาเขตที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มีชื่อว่าสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแหุ่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนประมาณ 2,000 คน  นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนในวิทยาเขตของสถาบันในประเทศเมียนม่าร์มีนักศึกษามากกว่า 1,000 คนพร้อมทั้งให้งบประมาณสนับสนุนวิทยาเขตแต่ละที่ โดยการให้ทุนการศึกษาและทุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเสริมศักยภาพให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น
3. เปิดติวหลักสูตรภาษาจีนให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศจีน และรับติดต่อหาสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนต่อในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งติดต่อด้านทุนการศึกษาที่มีอยู่มากในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. เปิดการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีน ให้กับครูชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาจีนและต้องการเรียนภาษาจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถจัดอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว
5. เปิดการอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนชาวต่างประเทศ ทั้งในรูปหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น และการจัดอบรมในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์ภาคฤดูร้อน  ซึ่งอาจจัดเป็นกลุ่มย่อยภายในสถาบัน หรือจัดเป็นกลุ่มใหญ่ร่วมกับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเล
6. เปิดเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจหาประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่สนใจ
 
จุดเด่นของการเรียนภาษาจีนกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงเปรียบเทียบกับสถาบันสอนภาษาจีนที่ตั้งดาษดื่นทั่วไปในเมืองไทย
 
1. เรียนกับครูสอนภาษาจีนเป็นคนจีนโดยกำเนิดที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ทำให้สร้างความเข้าใจกับผู้เรียนได้มากกว่า
2. ครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนทุกคนได้รับการตรวจสอบด้านการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้ิองโดยสถาบันอย่างเข้มงวด ทำให้นักเรียนรับฟังการออกเสียงได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
3. การมีสัญญาMOU ประสานสัมพันธ์เป็นพิเศษระหว่างโรงเรียนและสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ซึ่้งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจีน  ทำให้มีประโยชน์กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเป็นพิเศษ ในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์หรือการเรียนภาษาจีนในระยะสั้น การไปเรียนภาษาจีนระยะยาวเพื่อความพร้อมเพื่อเตรียมศึกษาต่อ  การได้รับคำปรึกษาในการไปศึกษาต่อในประเทศจีน  การได้รับทุนการศึกษาสำหรับการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน เป็นต้น  ซึ่งต่างจากสถาบันสอนภาษาจีนทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิส่วนนี้
 
ปัจจุบันสถาบันสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง  ได้เปิดวิทยาเขตในประเทศไทย ที่เรียกว่า สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ณ ชั้นห้า ตึกสามสิบห้าปี  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 

สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร

                       ตั้งอยู่ ณ ตึก 35 ปี  ชั้น 5  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 

 

 

 

 

 ***************************************************

 

 

รองผู้อำนวยการเฉินน่าและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร


ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ ทางสถาบันได้มอบป้ายประกาศให้เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับโรงเรียนถนอมพิศวิทยาเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

 

***************************************************

 
 

ผู้อำนวยการจางและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร


ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทย  ผู้อำนวยการจางได้ชื่นชมผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี มีการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโรงเรียนได้ตลอดไป ตลอดจนให้กำลังใจโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่จะได้สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพก้าวไกลมากขึ้นทั้งเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ด้วยความประทับใจกับการต้อนรับและศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียน ผู้อำนวยการจางจึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาจีนที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาซีึ่งมีผลการเรียนดีเยี่ยม ด้วยจำนวนเงิน 35,000 หยวน ทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

 

 ********************************************************************* 


 

 
 ***************************************************************************
 
 

 

 
 
 

 

กิจกรรมวันAMAZING ตรุษจีน
  
 
   
 วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 255ึ7
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

***************************************************************************
 
 
 
กิจกรรมการแสดงออกทางทักษะ
ทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ด้วยการร้องเพลงคลาสสิกภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แสดงออกต่อหน้าผู้ปกครอง
 
 
ในงานประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานความก้าวหน้าการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ วันที่ 26 กุมภาัพันธ์ 2557
 
 
 
 
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
 
 
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
***************************************************************************
 
งานอเมซิ่งตรุษจีน
 
โรงเรียนจัดงานวันตรุษจีน ชมการแสดงการร้องเพลงภาษาจีน
 
การแสดงระบำเปลี่ยนหน้ากากและการแสดงสิงโตจีน
 
วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2557
 
 

 
 
 
 
 
 

 
***************************************************************************
 
 
 
ขอแสดงความยินดีที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา
 
 
ได้รับมอบเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
 
 
 เนื่องด้วยโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากผลการสอบคะแนนเฉลี่ย ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าระดับจังหวัด และสูงกว่าระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระ
 
 
และมีีีผลการสอบยอดเยี่ยม
 
 
ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 
 
ทางโรงเรียนจึงมีความยินดี
 
 
พร้อมจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป
 
****************************************************************************
 
 
ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
 
ของโรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา โดย สมศ.
 
ระดับปฐมวัยไ้ด้รับผลการประเมิน      ดีมาก 11 ตัวบ่งชี้ ******
                   ได้รับผลการประเมิน      ดี         1  ตัวบ่งชี้
          
 
 
 
 
 
 
 
ระดับประถมศึกษาไ้ด้รับผลการประเมิน            ดีมาก 9   ตัวบ่งชี้ ******
                                   ได้รับผลการประเมิน             ดี      3  ตัวบ่งชี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 ***************************************************************************
คนเก่งถนอมพิศวิทยา
 
 
 
เด็กชายวสุวัสดิ์ ขาวสุธรรม

 

 

 เด็กชายวสวัตติ์  ขาวสุธรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 ***************************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้รับเกียรติจากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการบัญชี

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

 

เรื่อง พัฒนาสมาธิด้วยเสียงเพลง 

ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ุ 2556 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

 

   

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดพิจิตรค


 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิจิต 

ในวันพุธ ที่ 27 กุันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ โรงแรมพิจิตรพลาซา  อ.เมืิอง จังหวัดพิจิตร 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนา I.Q. E.Q.  ของเด็กด้วยเสียงเพลง 

ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

                     

 

 

     

****************************************************************************  

 
 
นักเรียนดีเด่นโรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา
ด้านความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555

 

 

 

เด็กหญิงณิชนันท์  วาสนะตระกูล   เหรียญเงิน สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

เด็กชายวสวัตต์  ขาวสุธรรม  เหรียญทอง สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 
 ****************************************

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีต่อ

 

 เด็กชายวสวัตติ์  ขาวสุธรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 

เด็กชายธนวัฒน์ ภาคนารี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สสวท. ทางด้านวิทยาศาสตร์

 

 

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 


โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)

 

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554
  

 

 

เด็กหญิงนภกร     อิศรภักดี   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

 

 
เด็กหญิงอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ
 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
 
จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553
 
 

เด็กชายวสวัสดิ์ ขาวสุวรรณ   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 
และได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
International Mathemarics and Science  Olympaid (IMSO)
จัดการแข่งขันที่เมือง Nago City ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2554
 

 

 
 ***************************************************
 
 
 
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองจิตอาสาระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555
 
 

]

*****************************************************************************
 

 

 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
กับการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 

 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัชผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียนได้ไปเคารพสักการะ
พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาศิริโสภาพัณณวดี  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัชผู้อำนวยการ คณะตัวแทนครูได้ไปร่วมเดินเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ
เนื่องในโอกาศวันการศึกษาเอกชนในวันที่ 10  กุมภาพันธ๋์์ 2555  โดยขบวนเริ่มออกเดิน
จาก
จุดตั้งต้นลานพระบรมรูปทรงม้า และสิ้นสุด ณ ลานสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา เด็กหญิงณิชา ณัชชา และ วสา กับการแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีโดยปฏิบัติทำความดีถวาย ตามรอยพระบาท ให้กับครูของแผ่นดิน
พ่อหลวงของพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ผ่านเวปไซต์youtube

 

***************************************************


 

โครงการการปรับปรุงความปลอดภัยในอาคารเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัย ภาค1/2553โดยใช้วัสดุปลอดภัยรองพื้นไม้ที่ระเบียงอาคารเรียนอนุบาล3 และหุ้มเสาไม้ที่เป็นเหลี่ยมที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก 

 

สนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 

ซึ่้งเป็ฺนเครื่องเล่นพลาสติกและพื้นปูยางกันกระแทก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

***************************************************

 

 
 

 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com