ReadyPlanet.com
dot dot
ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ

 ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 .doc

ตัวชี้วัด 8 กล่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.doc

ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.doc

ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 .doc

ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.doc

ตัวชี้วัด 8  กลุ่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.doc

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com