ReadyPlanet.com
dot dot
ประกาศผลสอบSchool test ปีการศึกษา 2559

 

 

******************************************

ประกาศผลสอบSchool test ปีการศึกษา 2559

*******************************************

 

ประกาศผลการสอบ School Test ป_1(รัน 5 วิชาหลัก).xls

ประกาศผลการสอบ School Test ป_1(อังกฤษ).xls

 ประกาศผลการสอบ School Test ป_1(จีน).xls

 

ประกาศผลการสอบ School Test ป_2(รัน 5 วิชาหลัก).xls

ประกาศผลการสอบ School Test ป_2(อังกฤษ).xls

ประกาศผลการสอบ School Test ป_2(จีน).xls

 

ประกาศผลการสอบ School Test ป_3(รันลำดับ 5 วิชาหลัก).xls

ประกาศผลการสอบ School Test ป_3(อังกฤษ).xls

ประกาศผลการสอบ School Test ป_3(จีน).xls

 

ประกาศผลการสอบ School test ป 4_2559 ประกาศ 5 วิชาหลัก.xls

ประกาศผลการสอบ School test ป 4_2559 อังกฤษ.xls

ประกาศผลการสอบ School test ป 4_2559 จีน.xls

 

ประกาศผลการสอบ School test ป_5_2559 ประกาศ 5 วิชาหลัก.xls

ประกาศผลการสอบ School test ป_5_2559 อังกฤษ.xls

ประกาศผลการสอบ School test ป_5_2559 จีน.xls

 

ประกาศผลสอบ School test ป_6_2559 ประกาศ 5 วิชาหลัก.xls

ประกาศผลการสอบ School test ป_6_2559 อังกฤษ.xls

ประกาศผลสอบ School test ป_6_2559 จีน.xls

 

****สามารถขอรับคะแนนรายบุคคลได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ****

****ที่ห้องวิชาการ****โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com