ReadyPlanet.com
dot dot
งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน 2560

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ๒๕๖๐

โดยการร่วมแสดงบนเวทีในชุดการแสดง มโนราห์อาลัย ในวันเปิดงาน และร่วมจัดบูธในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์

 

   

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com