ReadyPlanet.com
dot dot
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันงานนิทรรศการวิชาการที่โรงเรียนอื่นๆ

 

ขอแสดงความยินดี

ให้กับนักเรียนคนเก่งที่ไปแข่งขัน

งานนิทรรศการวิชาการและได้รับรางวัล

ณ โรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

    

    

    

    

    

    

    

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com