ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
bulletประกวดเรียงความ
ทัศนศึกษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 ***********************************************************

 

 

 

 

 

 

 โครงการผลิตสื่อการสอนทางไกลและสื่อวิดิทัศน์โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

โครงการพัฒนาการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษPHONICS 58 บทเรียน 
ผลิตโดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

************************************************************************************************************************************************

************

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างโรงเรียนภาษาไอวิส (Ai viz)

และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College)กับโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

วันที่ 23 มกราคม 2563

*******************************************************************

****************************************************************************************** 

 
 
 
     
 
    
 
 

 ******************************************************************************************

โครงการ “English & Chinese international camp

 

ฝึกปฏิบัติการภาษาอังกฤษและภาษาจีนในสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

    

 

****************************************************************************************

 

  

    

******************************************************************************************

สกู๊ปต้นกล้าภาษาจีน (น้องอนุบาล) ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 ก.ค.2560 ช่อง 123 ในระบบดาวเทียว PSI ที่ทาง ThaiCCTV มาถ่ายทำรายการ 
 

คลิกที่รูปภาพเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาม่งมั่นในการสร้างสรรค์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านความรู้ทักษะและ

ลักษณะชีวิตที่ดี   ตลอดจนมีหลักสูตรการสอนที่สมดุลระหว่างภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎีไปพร้อมๆ
กันพร้อมทั้งสร้างสรรค์ คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นเด็กที่มีคุณภาพ
เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต
 
 ***************************************************************************
 
 
**********************************************************************
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ ครูไสวรินทร์ วงศ์วรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

 

 

 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สถาบันภาษาไชน่าวิท

 

 

 

ได้นำนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาจีน จำนวน 10 คน ระดับชั้น ป.5-6 คณะครูและผู้ปกครองรวม 25 คน

 

 

 

ได้เดินทางปฏิบัติการพิเศษภาษาจีน ใน  Social-Chinese  Camp ณ เกาะฮ่องกง เกาะมาเก๊า เมืองจูไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ระหว่างวันที่ 12-14  พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

******************************************************************************

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ ครูแก้วกิริยา พานุรัตน์
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สถาบันภาษาไชน่าวิท
 
ได้นำนักเรียนชมรมนาฎศิลป์จำนวน10 คน ระดับชั้น ป.1-ป.5
ได้เดินทางไปยังเมืองคุนหมิง มณฑลหยุนหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยชั้นสูง มโนห์ราตัวอ่อนและรำฉุยฉาย
โดยได้ทำการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยจีนกับวิทยาลัยนาฎศิลป์อี้หยุน
และเผยแพร่วัฒนธรรม ณ เวทีีกลางหมู่บ้านศิลปวัฒนธรรมหยุนหนาน
ตลอดจนศึกษาเรียนรู้การร่ายรำจีน ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง


จัดกิจกรรมโดย
กลุ่มสาระศิลปะ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2559
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************
 
 
 
โครงการ Thai English Chinese Leadership 
ฝึกให้นักเรียนมีภาวะผู้นำทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยกิจกรรมฝึกแนะนำตัวสามภาษา นิทานสามภาษา ร้องเพลงสามภาษา บทความและสุนทรพจน์ และเตรียมพร้อมกับการพัฒนาความพร้อมการสอบความสามารถทางภาษาจีน HSK

 

 

 

 

 

 

****************************************************************
 

 

 
 ***************************************************************************
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ครูวิทยากรและนักเรียนระดับชั้น ป.5-6
 
ได้เดินทางปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ในโครงการ Social English International Camp
 
จัดกิจกรรมโดย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
ณ ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์
 
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2558
 
 
****************************************************************
 

 

 

 

 
 ***********************************************************************************************************************
 
  
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการ และ อาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ
ได้เดินทางไปดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม  2558
 
**************************************************************************************
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ   อาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ และคณะครู
ได้เดินทางไปทัศนศึกษาณ  เกาะฮ่องกง เมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 16-18  ตุลาคม 2558
 
 
 
**************************************************************************************************
 
 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ 

คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นป.1-3 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการภาษาจีน

ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 25-29  เดือนมีนาคม 2558  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 ***************************************************************************
 
  
 
 
 
 
 

 ***************************************************************************
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยาเปิดวิสัยทัศน์ใหม่
 
 
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
 
 
 
 
โดยก้าวเข้าสู่โรงเรียนสามภาษา ไทย อังกฤษ จีน
 
และพัฒนาสู่โรงเรียนผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาจีน
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเซ็น MOU สัญญาความร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีน 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
ระหว่างโรงเรียนถนอมพิศวิทยากับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
 
 

 
 
 
เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 

 
 
 
โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
 

 
 
 
และมิสเตอร์สตีเฟน ตัวแทนฝ่ายจีนที่ได้รับฉันทานุมัติตรงจากสถาบันฯ
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ร่วมกับ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
Chinese Language and Culture School of Kunming (HUAWAN)
 

 

โดยเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
 

 

จีนขี้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
**********************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
ในหลักสูตรPlay and Learn Huawan 
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 
***********************************************************************************************************
 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1-3 
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 2ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
***********************************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6 
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
***********************************************************************************************************
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
***************************************************************************

 

 
 

ผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช และอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช

ได้ร่วมศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 11-15  เดือนสิงหาคม 2557

 

 

 

 

***************************************************

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ 

ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมพร้อมกับการสำรวจแนวทางการจัดค่ายทัศนศึกษาและฝึกการใช้ภาษาจีน

ร่วมกับและอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ

และคณะครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 16-21  เดือนกันยายน 2557

 

 

*************************************************** 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้นำนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 คน

ไปร่วมกิจกรรมในค่ายซัมเมอร์แคมป์ เป็นระยะเวลา 15 วัน

ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้การประสานงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ ตึก 35 ปีชั้น 5 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 

ระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557

 

 
 
ทำความรู้จักสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming) 
เมืองคุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  (Chinese Language And Culture School Of Kunming)(อีกชื่อหนึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า HUAWEN อ่านว่า ฮวัว-เหวิน) เป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนมามากกว่า 40 ปีให้กับชาวต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศจีน จำนวนของชาวต่างประเทศที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้มีมากกว่าสามหมื่นคน  โดยมีหน้าที่จัดการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมากด้วย 
ในปี  ค.ศ. 2000 ทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน อันดับที่ 20 ของประเทศ
ในปี ค.ศ. 2006  กระทรวงศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับคนต่างชาติทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ  
ในปี ค.ศ. 2010  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการประเมินสถาบันฯและยกระดับให้เป็นวิทยาลัย  เพื่อจัดการสอนในระดับอนุปริญญา และขยายการสอนในระดับ  ปริญญตรี ปริญญาโท  ให้กับประชาชนชาวจีนและชาวต่างชาติ โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิงเป็นผู้สอน ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาไทยและข้าราชการไทยมาเรียนต่อที่สถาบันด้วย นอกจากนี้ได้ขยายวิทยาเขตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนไปไปยังประเทศต่าง  ๆ หลายประเทศ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ภาษาจีนให้กับคนต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใีนปีพุทธศักราช 2558  ในฐานะที่ภาษาจีนมีผู้ใช้ภาษามากกว่าหนึ่งพันหกร้อยล้านทั่วโลก  เป็นอีกภาษาหนึ่งที่คนในโลกนิยมเรียนเป็นภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต
         
หน้าที่ของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงที่ขยายเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบัน
 
1. เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนให้แก่นักศึกษาสถาบันราชภัฎของประเทศไทย
2. เปิดวิทยาเขตของสถาบันใน ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศเมียนม่าร์ สำหรับในประเทศไทยเปิดวิทยาเขตที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มีชื่อว่าสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแหุ่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนประมาณ 2,000 คน  นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนในวิทยาเขตของสถาบันในประเทศเมียนม่าร์มีนักศึกษามากกว่า 1,000 คนพร้อมทั้งให้งบประมาณสนับสนุนวิทยาเขตแต่ละที่ โดยการให้ทุนการศึกษาและทุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเสริมศักยภาพให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น
3. เปิดติวหลักสูตรภาษาจีนให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศจีน และรับติดต่อหาสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนต่อในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งติดต่อด้านทุนการศึกษาที่มีอยู่มากในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. เปิดการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีน ให้กับครูชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาจีนและต้องการเรียนภาษาจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถจัดอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว
5. เปิดการอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนชาวต่างประเทศ ทั้งในรูปหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น และการจัดอบรมในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์ภาคฤดูร้อน  ซึ่งอาจจัดเป็นกลุ่มย่อยภายในสถาบัน หรือจัดเป็นกลุ่มใหญ่ร่วมกับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเล
6. เปิดเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจหาประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่สนใจ
 
จุดเด่นของการเรียนภาษาจีนกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงเปรียบเทียบกับสถาบันสอนภาษาจีนที่ตั้งดาษดื่นทั่วไปในเมืองไทย
 
1. เรียนกับครูสอนภาษาจีนเป็นคนจีนโดยกำเนิดที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ทำให้สร้างความเข้าใจกับผู้เรียนได้มากกว่า
2. ครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนทุกคนได้รับการตรวจสอบด้านการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้ิองโดยสถาบันอย่างเข้มงวด ทำให้นักเรียนรับฟังการออกเสียงได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
3. การมีสัญญาMOU ประสานสัมพันธ์เป็นพิเศษระหว่างโรงเรียนและสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ซึ่้งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจีน  ทำให้มีประโยชน์กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเป็นพิเศษ ในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์หรือการเรียนภาษาจีนในระยะสั้น การไปเรียนภาษาจีนระยะยาวเพื่อความพร้อมเพื่อเตรียมศึกษาต่อ  การได้รับคำปรึกษาในการไปศึกษาต่อในประเทศจีน  การได้รับทุนการศึกษาสำหรับการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน เป็นต้น  ซึ่งต่างจากสถาบันสอนภาษาจีนทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิส่วนนี้
 
ปัจจุบันสถาบันสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง  ได้เปิดวิทยาเขตในประเทศไทย ที่เรียกว่า สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ณ ชั้นห้า ตึกสามสิบห้าปี  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 

สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร

                       ตั้งอยู่ ณ ตึก 35 ปี  ชั้น 5  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 

 

 

 

 

 ***************************************************

 

       

รองผู้อำนวยการเฉินน่าและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร

ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ ทางสถาบันได้มอบป้ายประกาศให้เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับโรงเรียนถนอมพิศวิทยาเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

**************************************************

 

ผู้อำนวยการจางและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร


ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทย  ผู้อำนวยการจางได้ชื่นชมผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี มีการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโรงเรียนได้ตลอดไป ตลอดจนให้กำลังใจโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่จะได้สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพก้าวไกลมากขึ้นทั้งเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ด้วยความประทับใจกับการต้อนรับและศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียน ผู้อำนวยการจางจึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาจีนที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาซีึ่งมีผลการเรียนดีเยี่ยม ด้วยจำนวนเงิน 35,000 หยวน ทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

 

 ********************************************************************* 


 


***************************************************************************

 

 
 
 

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com