ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
bulletประกวดเรียงความ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ยุคดิจิตอล

  โครงการ Robot หุ่นยนต์

โครงการตามวิสัยทัศน์โรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ยุคดิจิตอล

 
 
 

 

               

วิทยากรหุ่นยนตฺ์น้อย ชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

แนะนำความรู้เกี่ยวกับ ในวิชาวิทยากรคำนวณ

ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญ

28 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

วิทยากรหุ่นยนตฺ์น้อย ชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

แนะนำความรู้เกี่ยวกับ ในวิชาวิทยากรคำนวณ

ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านครู

7 สิงหาคม 2563

 ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

โครงการพัฒนาทักษะด้าน Robot& Coding

ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6

 

 

 

   

 
 

 

 

******************************************************************************************************************

 
     

 

 
 
 
 


โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com