ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
bulletประกวดเรียงความ
หลักสูตรเสริมศักยภาพผู้เรียน

 

 
                   หลักสูตรเสริมศักยภาพนักเรียน
 
 
************************************************************************
 
 
 

1.การเสริมศักยภาพพิเศษทางด้านภาษาจีน

 

 
************************************************************************

 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยาเปิดวิสัยทัศน์ใหม่

 

 

 

 

ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

 

โดยก้าวเข้าสู่โรงเรียนสามภาษา ไทย อังกฤษ จีน
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ร่วมกับ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

 

Chinese Language and Culture School of Kunming (HUAWAN)
 

โดยเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

 

 

จีนขี้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษามีนบุรี
 
**********************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
ในหลักสูตรPlay and Learn Huawan ในเทอม 2/2555
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 
***********************************************************************************************************
 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาีจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 

                                                                   

***************************************************************************** 

 

 

 

 

การเรียนการสอนภาษาจีนของนักเรียนระดับปฐมวัย อ.1-3 


โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ภายใต้หลักสูตร Play and Learn Huawan 


ที่เน้นการสร้างความรักในการเรียนภาษาจีนอย่างสนุกสนาน

 

ผ่านบทเพลงและเกมการศึกษา


 

 

 

ความสำคัญของภาษาจีน

 โดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ปัจจุบันประเทศจีนก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในลำดับที่สองแทนที่ประเทศญี่ปุ่น  พบว่านอกจากจะเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจูงแล้วยังเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่โตด้วยจำนวนประชากรที่มีกำลังซื้อมากกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน  ภายใต้สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปกลุ่มอียู  ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างแข่งขันกันเพื่อไปลงทุนทางการค้ากับประเทศจีน  นอกจากนี้ประเทศจีนยังยังสามารถเป็นแหล่งระบายสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ไปได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีนมากกว่า 15 ประเทศ

จากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์และสถานะทางเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าทั้งยังศักยภาพสูงทางด้านโลจิสติกส์มีสถานภาพการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเอเชียนด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และมีเสถียรภาพมั่นคงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆ ทำให้ไทยได้มีความสนใจจากประเทศต่าง ๆ ที่จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ส่งสินค้าผ่านประเทศไทยเชื่อมต่อระหว่างทวีปอาฟริกา ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย  ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการอภิมหายักษ์ระดับโลกท่าเรือเมืองทวาย  ซึ่งจะนำส่งสินค้าจากทวีปยุโรป ทวีปอาฟริกา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผ่านประเทศไทยทางจังหวัดกาญจนบุรีไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และกระจายสินค้าต่อไปยังประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศจีนผ่านทางเมืองคุณหมิง ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น  นอกจากนี้การคมนาคมสื่อสารระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนได้เพิ่มความใกล้ชิดมากขึ้น เมื่อประเทศร่วมกับประเทศจีน ได้จัดทำโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมจากเมืองคุนหมิงลงมาที่เมืองเวียงจันทร์ประเทศลาว ด้วยงบลงทุนมหาศาส และประเทศไทยมีโครงการทำรถไฟความเร็วสูงเข้าต่อเชื่อมผ่านประเทศไทย ต่อไปจนถึงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  นอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ยังให้ความสำคัญกับประเทศจีนในฐานะที่เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าไปขายมากที่สุดด้วยพลังแห่งกำลังซื้ออันมโหฬาลกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน นอกจากนี้บริษัทข้ามชาติของประเทศไทยได้ไปขยายการลงทุนทางการค้าในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก  เพื่ออาศัยประเทศจีนเป็นตลาดการค้าที่สำคัญ  ทดแทนตลาดทางประเทศทางสหรัฐอเมริกาและประเทศทางยุโรป ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จนลดกำลังซื้อลงไปมาก  ทั้งประเทศจีนเองก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าได้มากมายหลากหลายและมีราคาถูก ทำให้คนไทยจำนวนมากมีความสนใจที่จะนำสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายในประเทศไทย  ทั้งในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดกว่าสามร้อยเปอร์เซนต์ของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มีกำลังซื้อได้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ และมีการเติบโต ทดแทนนักท่องเที่ยวจากประเทศทางทวีปยุโรปและญี่ปุ่น

ดังนั้นทำให้ประเทศไทยต้องมีการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศจีนมากขึ้น  ดังนั้นการจัดสรรบุคลากรด้านต่างๆ จึงจำเป็นต้องคัดสรรบุคคลที่สามารถสื่อสารภาษาที่ 3 โดยเฉพาะภาษาจีน  เพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญสำหรับองค์กรทางการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ได้มาลงทุนในประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้ภาษาจีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตให้กับตนเอง ในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานและการลงทุนด้านการค้า  ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือ และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบางส่วนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำครูจากประเทศจีนหลายพันคนเข้ามาสอนภาษาจีนในโรงเรียน  เพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย

 เนื่องจากโรงเรียนถนอมพิศวิทยามีวิสัยทัศน์สำหรับการการศึกษาของนักเรียน  ที่จำเป็นจะต้องพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าในด้านการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของโลก  จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มเติมเข้ามา นอกเหนือจากการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ตามปกติ  โดยโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้รับความร่วมมือกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง (Hawan) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลของประเทศจีนซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่น เนื่องจากการเรียนกับสถาบันนี้ในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา จะเป็นผลดีต่อนักเรียนที่ต้องการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ  ด้วยการไปออกค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศจีน  การเรียนภาษาจีนระดับเข้มข้นในประเทศจีนช่วงระยะเวลาสั้น 1-6  เดือน หรือต้องการเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศจีน  ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยผ่านตัวแทนของสถาบัน ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธินี้ถ้าเรียนกับสถาบันสอนภาษาอื่น ๆ ในเมืองไทยหรือเรียนกับโรงเรียนที่จ้างครูจีนเองโดยตรง  นอกจากนี้การเรียนภาษาจีนกับครูจีนหรือครูไทยที่สอนภาษาจีนก็ยังมีปัญหาการผิดเพี้ยนทางภาษา ทำให้นักเรียนออกเสียงภาษาจีนกลางหรือที่เรียกว่าจีนแมนดารินได้ไม่ถูกต้อง โดยมีสำเนียงไปทางจีนกวางตุ้ง หรือจีนไหหลำ  ด้วยเหตุนี้ครูจีนทุกคนที่ดำเนินการสอนผ่านทางทำให้ทางสถาบันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบการออกเสียงภาษาจีนกลางของครูด้วย  เพื่อการสร้างคุณภาพที่ดีสำหรับครู  

      สำหรับการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  จะเริ่มดำเนินการในระดับชั้นปฐมวัยเป็นลำดับแรก  เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ภาษาจีนในระบบการศึกษาทางเลือก จัดการเรียนการสอนโดยสถาบันภาษาจีนไชน่าวิช  ภายใต้การอำนวยการและควบคุมคุณภาพโดย สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง   ในเทอมที่2/2555    โดยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับชั้นอนุบาล 1-3  ในวันศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น.  ภายใต้หลักสูตร Play and Learn Huawan   โดยการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กอนุบาลจะเน้นในเรื่องการสร้างความรักในการเรียนภาษา โดยเน้นการสอนร้องเพลง การเต้นรำประกอบเพลงพร้อมสนทนาภาษาจีนอย่างง่าย คำศัพท์ที่ควรรู้ การเล่นเกมทางการศึกษา เพื่อให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นสำคัญ 

สำหรับในปีการศึกษา 2556     จะเปิดการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาปีที่ โดยจะเปิดการศึกษาภาษาจีนตามแนวทางระบบการศึกษาทางเลือกที่เรียกว่า  โครงการSpecial  English Hauwan  โดยเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 4 ชั่วโมง และ เรียนภาษาจีน หลักสูตรHauwan 1 ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องการสร้างความรักในการเรียนภาษา โดยเน้นการสอนเพลงและการเต้นรำประกอบกิจกรรมเพลง  คำศัพท์ที่สำคัญ การเล่นเกมทางการศึกษา ตลอดจนการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  การเรียนภาษาจีนด้านการออกเสียงผ่านพินอิน พร้อมกับการเรียนเสริมภาษาจีนด้วยตนเองที่บ้านผ่านคลิปวิดีโอที่สอนโดยครูจีนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ    สำหรับในอนาคตการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  อาจจะขยายการเรียนภาษาจีนในหลักสูตรนี้ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในช่วงชั้นที่ 2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  จะจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   นอกจากนี้ถ้ามีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ  ได้แก่ การไปเรียนภาษาจีนกับสถาบัน Huawan ในเมืองคุนหมิง  ก็อาจมีโครงการค่ายภาษาจีนสำหรับเด็กประถมศึกษา โดยจัดเป็นค่ายในรูปแบบ family Campus  ซึ่งจะรับเฉพาะนักเรียนที่มีผู้ปกครองร่วมไปด้วย  เป็นต้น  นอกจากนี้สถาบัน Huawan   ที่มีการจัดตั้งศูนย์อยู่ที่ชั้นห้าของตึก35 ปี ยังรับสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปอีกด้วย 

*****************************************************************************
 
 

  2.กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้เรียนในโครงการ MBBL Project และ KITAYOGA Project

รู้จักอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

 อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัชเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีบำบัดโดยได้รับได้รับรางวัล 1 ใน 10 ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม สำหรับครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ  ในงานวันวิชาการ สช.  เรื่อง กิจกรรมอภิวัฒน์ปัญญากับการพัฒนาสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวัย  จัดในวันที่ 13-14 กันยายน 2545  ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัด จากกองการแพทย์ทางเลือกฯ กระทรวงสาธารณสุข และเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษบรรยายเรื่องพลังคลื่นเสียงเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อสารมวลชนต่าง ๆ  

ทั้งยังได้แต่งตำราเกี่ยวกับทางด้านการนำพลังคลื่นเสียงมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพสมอง ไว้จำนวนสามเล่ม ซึ่งเป็นตำราสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในด้านนี้ต้องอ่าน และเป็นตำราทางด้านนี้สามเล่มแรกในประเทศไทยปัจจุบันตำราทั้งสามเล่มนี้ได้จำหน่ายหมดแล้ว อาจารย์จะไม่จัดพิมพ์ขึ้นอีก  แต่จะเอาตำราทั้งหมดบรรจุไว้ในเวปไซต์www.ariyasound.com นี้เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป

 ปัจจุบันได้นำความรู้เกี่ยวกับพลังคลื่นมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของนักเรียนภายในสถานศึกษา และได้เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานรับเลี้ยงเด็กจำนวนมากด้วยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาศักยภาพสมองเด็กไทย

 

 

 

 

 

 

 

        บทสัมภาษณ์อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ในรายการเช้าวันนี้   พ.ศ. 2545                              สถานีโทรทัศน์  ช่องห้า ในเรื่องการนำดนตรีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพสมอง         และสมาธิสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 

          

 

 

 

 กิจกรรมในโครงการ MBBL Project (Music Brain Based Learning Project) เป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้พลังคลื่นเสียงจากดนตรีกลุ่มต่าง ๆ ที่ผ่านการวิจัยโดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัชที่เป็นผู้บุกเบิกการค้นคว้าวิจัยในเรื่องการนำพลังคลื่นเสียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองในประเทศไทย  โดยนำมาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรู้ ภายใต้ฐานความรู้ด้านสมอง  สำหรับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง สมาธิและการเรียนรู้ 

 

 

  โดยระดับปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล1-2 จะจัดกิจกรรมไว้ ณ ห้องของนักเรียน  โดยใช้สื่อเครื่องเสียง และซีดีเพลงคลาสสิกและเพลงพัฒนาคลื่นสมอง 

 

 

   ส่วนระดับชั้นอนุบาล3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถรับบริการได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมใช้เวลาสามนาที ในช่วงก่อนนักเรียนเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์  ใช้สื่อซอฟแวร์ดนตรีคลาสสิกและดนตรีพัฒนาคลื่นสมอง หูฟัง และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบที่ใช้นี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์บำบัด หรือ Computor Television Therapy  (CTT)

สำหรับการฝึกที่เข้มขึ้นอยู่ภายใต้โครงการ Kitayoga Project เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิเป็นพิเศษ  โดยจัดขึ้นที่ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา สถานที่อาคารใต้ห้องสมุดโรงเรียนถนอมพิศวิทยา โดยประยุกต์ใช้พลังคลื่นเสียงจากดนตรีกลุ่มต่าง ๆ  เช่น กลุ่มดนตรีคลาสสิก กลุ่มดนตรีพัฒนาคลื่นสมอง กลุ่มดนตรีทางศาสนา และกลุ่มดนตรีคีตะโยคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมอง 7 ส่วน โดยผ่านการวิจัยโดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช เป็นหลัก  ภายใต้การผสมผสานร่วมกับกับศาสตร์ด้านสมาธิและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นการพัฒนาสมาธิ โดยผลที่ได้จะยกระดับการพัฒนาพลังสมาธิและพลังสมองอย่างก้าวกระโดด

  

 

 

 

 

 

 2.แนะนำโปรแกรมภาษาอังกฤษภาคพิเศษ

 Special  English (SE) 
 
 
 
 
 

 
ความเป็นมาของโปรแกรม : โปรแกรมนี้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา  2546   เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพิ่มจากเวลาเรียนปกติ โดยเรียนกับคุณครูชาวต่างชาติ
จุดประสงค์ :เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ โดยเน้นการสนทนาและการฟัง
เนื้อหาการสนทนาในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่รอบๆตัวโดยเริ่มตั้งแต่
การออกเสียงพยัญชนะ , เสียงสระ , stress , intonation ที่ถูกต้องในบทเรียนจะมีการเน้นในแต่ละหัวข้อเช่นอาหาร
และเครื่องดื่ม , กิจกรรมที่ชื่นชอบ , วิชาที่เรียน , การแสดงความรู้สึก , สภาพภูมิอากาศ , ภูมิประเทศ , สัตว์ , ผลไม้
 การเดินทาง , สถานที่ต่างๆกีฬา เป็นต้น นักเรียนได้ฝึกฟังและสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆเพิ่มพูนคำศัพท์และสำนวน
ต่างๆ มีการฝึกฝนในชั้นเรียนจนคล่องแคล่วและมอบหมายให้นักเรียนไปฝึกฝนทำแบบฝึกหัดที่บ้าน ภาษาเขียนจะเป็น
การตรวจเช็คความเข้าใจของนักเรียนและเป็นการพัฒนาภาษาเขียนอย่างเป็นธรรมชาติอีกโสตถิหนึ่ง   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบทความให้นักเรียนอ่าน ทำความเข้าใจและตอบคำถามเพิ่มเติมจากบทสนทนา
วิธีการสอน : คุณครูชาวต่างชาติสอนบทสนทนา และให้นักเรียนฝึกฝนอย่างสนุกสนานจนคล่องแคล่วในแต่ละหัวข้อ 
มีการเล่าเรื่องจากภาพในแต่ละบท(Story Telling) เพื่อให้ให้นักเรียนได้ฝึกฟังจับประเด็นหลังจากนั้นให้นักเรียน
ช่วยกันตอบคำถามจากเรื่องที่เล่า พัฒนาคำศัพท์   และสำนวนโดยมีบัตรคำและบัตรภาพ ให้นักเรียนเล่นเกมส์กับบัตรภาพ
เกี่ยวกับคำศัพท์และการสะกดคำ นอกจากนี้ ยังมีเพลงให้นักเรียนร้องอย่างสนุกสนาน เป็นการทบทวนภาษาในบทนั้นๆ
นักเรียนได้ฝึกฝนการฟังและมีแบบฝึกหัดแยกแยะเสียงตามลำดับชั้น การดำเนินการสอนมุ่งเน้นที่จะทำให้นักเรียนรัก
ภาษาอังกฤษ สนุกสนานในการเรียนและร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าแสดงออก 
อันเป็นการซึมซาบภาษาอย่างเป็นธรรมชาติตลอดจนการเรียนรู้ความคิดแบบตะวันตก
อันจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีในการสื่อสาร
ชั่วโมงการเรียน: เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ 5 คาบต่อสัปดาห์
 เพิ่มขึ้นจากเวลาเรียนปกติ
การทดสอบ : ในส่วนการสอนของคุณครูชาวต่างชาติ   SE   มีการทดสอบแต่ละ
บทเรียนทุกสองสัปดาห์ปลายภาคมีการสอบประเมินผลรวม ทั้งสอบข้อเขียนและสนทนา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
1. นักเรียนสามารถสนทนาในชีวิตประจำวันได้ มีความเข้าใจในบทสนทนา และโต้ตอบได้เกี่ยวกับชีวิต
     ความเป็นอยู่และสิ่งต่างๆรอบตัวได้ฉับพลัน
          2. นักเรียนสามารถออกเสียงสระ , พยัญชนะ , stressและ intonation ได้ถูกต้องชัดเจน
          3.  นักเรียนรักและเข้าถึงรสแห่ภาษา ตลอดจนเข้าใจความคิดและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก
          4.  นักเรียนมีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาการฟัง , สนทนา , การเขียนและอ่านเพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคต
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม : จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่  3  และกำลังเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการ
จัดการทดสอบ และจัดชั้นตามศักยภาพผู้เรียน
ค่าใช้จ่าย : ภาคการศึกษาละ3,500   รวมหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
“ภาษาคือประตูแห่งการเรียนรู้ทุกศาสตร์ คือ  อำนาจในยุคโลกาภิวัฒน์”    
                              
 
หมายเหตุ    ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าโครงการ

 

 ************************************************************************************************

3.แนะนำโครงการพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลในช่วงหลังเลิกเรียน
Play and Learn English Project
 
 
 
 
 
 

 

 

           ความเป็นมาของโปรแกรม : โปรแกรมนี้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา  2553   เนื่องจากมีนักเรียนระดับอนุบาลจำนวนหนึ่งที่บิดามารดาของนักเรียนไม่สามารถมารับบุตรหลานในช่วงโรงเรียนเลิกได้ ทั้งยังเห็นความสำคัญของการจัดเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้จัดโครงการพิเศษภาษาอังกฤษที่สอนโดยชาวต่างชาติในช่วงเย็น ระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น. ขึ้น โดยจัดในวันจันเสริมพิเศษจากที่นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูชาวต่างชาติในเวลาเรียนปกติ 
แนวทางการจัดหลักสูตร
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ โดยจัดกิจกรรมผ่านการร้องเพลงและเกมเป็นหล้ก เพื่อเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายหลังเลิกเรียน
 

 

 ************************************************************************************************

 หลักสูตรคณิตคิดเร็ว ของชมรม MATH I.Q.

ชมรม MATH I.Q.   อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโรงเรียนคณิตศาสตร์เยาวชน (MATH I.Q.) สังกัดสำนักงานบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับโรงเรียนถนอมพิศวิทยา เปิดสอน หลักสูตรคณิตคิดเร็ว MATH I.Q. สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่  6 อายุ 5-13 ปี เป็นหลักสูตร ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อ เพื่อนำไปสู่การจินตนาการ ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ของสมองทั้งซีกซ้าย และซีกขวาให้มีความสมดุล และมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อให้เยาวชนไทยทุกคนเกิด ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน คณิตศาสตร์ และมีโอกาสได้เรียนรู้หลักสูตร คณิตคิดเร็ว ซึ่งเป็นการเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดสมาธิ และ สติปัญญา อันจะเป็นรากฐานที่ดีในการเรียน คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ในด้านการจัดการเรียนการสอน  นั้นนับว่าเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ อาทิ ครูผู้สอนล้วนแต่เป็นครูผู้มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา และผ่านการอบรมหลักสูตร คณิตคิดเร็วเป็นอย่างดี จึงมีความชำนาญ ในการสอนด้านคณิตคิดเร็วโดยเฉพาะ สำหรับเรื่องหนังสือและตำราเรียน ที่ใช้เรียนก็เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ของโรงเรียนที่ออกแบบ มาเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กไทย อย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน
1. มีสมาธิและระบบความจำที่ดีส่งผลให้สามารถ เรียนวิชาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
2. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ส่งผลให้เป็นเด็กที่คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
4. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ส่งผล ให้สามารถ คิดคำนวณได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
5. มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ส่งผลให้เป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น
6. เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิด และสติปัญญา ส่งผลให้เป็นเด็กที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 5.โครงการพัฒนาวิชาการระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
 
            เนื่องด้วยความรู้ในการเรียนของระดับชั้นอนุบาลปีที่  3 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      มีความสำคัญเป็นอย่างมาก    โดยเฉพาะความรู้ใน  5 วิชาหลัก    ซึ่งได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร์      ถ้านักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่มั่นคง และแตกฉานในวิชาดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลดีเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียน   รวมทั้งประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น      โดยจัดครูที่ดีที่สุดของโรงเรียนได้แก่     ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ      ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ   ครูหัวหน้าสาย     และครูเชี่ยวชาญประจำวิชา   เป็นผู้รับผิดชอบในการเรียนการสอนของโครงการ   ภายใต้เอกสารประกอบจำนวนมาก     ซึ่งนักเรียนในโครงการทุกคนต้องผ่านการทดสอบพื้นฐานก่อนเข้าเรียน
 
                ทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม  โครงการพัฒนาวิชาการระดับชั้นอนุบาลปีที่  3 -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ในวันเสาร์ที่   6  พฤศจิกายน   2553        ณ  บริเวณโรงอาหารโรงเรียนด้านหน้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   โดยจะเรียนเฉพาะวันเสาร์      เวลาเรียน 09.00 – 12.00 น. อัตราค่าเรียน 2,600 บาท (รับจำนวนจำกัด)

  6. ชมรมนาฏศิลป์

            ชมรมนาฏศิลป์ถือว่าเป็นชมรมเด่นชมรมหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการรำและการเต้นตลอดจนมีศักยภาพดีทางด้านดนตรีและจังหวะ ดำเนินงานโดย ครูกรรณิการ์ พานุรัตน์  ครูที่สืบทอดความรู้ทางด้านนาฏศิลป์โดยเฉพาะทางด้านการรำมโนราห์ จากบิดาที่เป็นศิลปินแห่งชาติ  และได้รับรางวัลคุรุสดุดี จากกระทรวงศึกษาธิการ ทางด้านการรักษาวัฒนธรรมไทย  นักเรียนที่เรียนจะได้รับพื้นฐานสำคัญในการกล้าแสดงออก การพัฒนาศักยภาพร่างกายทางกล้ามเนื้อ การพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีและจังหวะ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามวัฒนธรรมไทย  เป็นพื้นฐานที่สำคัญกับการเป็นนักแสดง และมีบุคลิกภาพที่ดีในอนาคต

 

 

Courtesy Fashion

 

 

 

ชมรมอื่น ๆ ที่สำคัญที่ยกระดับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนภายในโรงเรียน

ได้แก่

1. ชมรมภาษาญี่ปุ่น

2. ชมรมภาษาจีน

3. ชมรมฟุตบอล

4. ชมรมศิลปะ

5. ชมรมเทควันโด

6. ชมรมปิงปอง

7. ชมรม Street Dance 

8.  ชมรมกิจกรรมเข้าจังหวะ

เป็นต้น

 

 
 
โครงการเรียนเสริมวิชาการ และการเรียนเสริมทักษะพิเศษต่างๆ วันเสาร์
ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
    
 โดยจะเปิดรับสมัครและเริ่มเรียน 
ตั้งแต่วันเสาร์ ที่   4    มิถุนายน  2554 – วันเสาร์ที่  10  กันยายน   2554    เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป  
เรียนทุกวันเสาร์ จำนวน 15 สัปดาห์ 
                 
 
                ด้วยทางโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังลักษณะนิสัยของนักเรียน    ให้ใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี การออกกำลังกาย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ดังนั้นทางโรงเรียนถนอมพิศวิทยาจะได้ทำการเปิดการเรียนการสอนดังนี้
 
1.     เรียนส่งเสริมความรู้ และพัฒนาการ 4 ด้านสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2
       โปรแกรมที่ 1       เริ่มเรียน 09.00 – 12.00 น. (ครึ่งวัน)          ภาคเรียนละ 2,600 บาท
       โปรแกรมที่ 2      เริ่มเรียน  09.00 15.00 น. (เต็มวัน)          ภาคเรียนละ 3,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน)
 
2.     เรียนพัฒนาวิชาการระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
       -  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        เริ่มเรียน  09.00 – 12.00 น. ภาคเรียนละ  2,600 บาท
       -    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                     เริ่มเรียน 08.30 – 12.30 น. ภาคเรียนละ 2,600 บาท
 
3.     เรียนกวดเข้มเพื่อเตรียมสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนของรัฐบาล (สถาบันเอี่ยมจิตร์)
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                
     เริ่มเรียน       7.00 – 11.00 น.   ภาคเรียนละ 3,000 บาท
                    12.00 – 16.00 น.   ภาคเรียนละ 3,000 บาท
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                 
เริ่มเรียน        07.00 – 12.30 น. ภาคเรียนละ 3,500 บาท
                     12.00 – 17.00 น. ภาคเรียนละ 3,000
 
เรียนคอร์ส Gifted
(ความสามารถพิเศษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 )
เริ่มเรียนวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน -  วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2554       
ภาคเรียนละ 4,800 บาท
- Gifted วิทยาศาสตร์     รอบที่ 1    เวลา 08.00 – 10.00 น.
          รอบที่ 2    เวลา 13.00 – 15.00 น
  - Gifted คณิตศาสตร์    รอบที่ 1    เวลา 10.00 – 12.00 น.
                                        รอบที่ 2    เวลา 13.00 – 15.00 น. 
                                        รอบที่ 3    เวลา 15.00 – 17.00 น.
  - Gifted ภาษาอังกฤษ   รอบที่ 1    เวลา 13.00 – 15.00 น.
 
 
                               
4.     เรียนคอมพิวเตอร์ ENGLISH FOR FUN BY COMPUTER
                       เนื้อหาวิชาที่เรียน
1.    เรียนรู้หลัก GRAMMAR อย่างถูกต้อง , การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง (CONVERSATION)
2.    การฝึกการออกเสียงอย่างถูกต้อง (PRONUNCIATION) , การเรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ภาษา (STRUTURE)
-        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2      ภาคเช้า   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.   ภาคเรียนละ 2,500 บาท
-        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2    ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น.   ภาคเรียนละ 2,500 บาท
 
      -   เรียนคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมกราฟิก Photoshop CS 5
          และโปรแกรม Photoscape
              เนื้อหาวิชาที่เรียน
เรียนรู้การออกแบบ และตกแต่งภาพ และสร้างอัลบัมภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CS 5, Photoscape
และการเขียน Storyboard  การสร้างภาพยนตร์เบื้องต้น
-        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6      ภาคเช้า    เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ภาคเรียนละ 2,500 บาท
-        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6    ภาคบ่าย   เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ภาคเรียนละ 2,500 บาท          
 
5.     เรียนศิลปะ (รวมอุปกรณ์ และกระดาษสี)
-          ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเช้า   เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ภาคเรียนละ 2,500 บาท                      
-          ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ภาคเรียนละ 2,500 บาท
-          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6      ภาคเช้า   เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ภาคเรียนละ 2,500 บาท
-          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6      ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น.   ภาคเรียนละ 2,500 บาท
 
6.       เรียนนาฏศิลป์ (ห้องปรับอากาศ)                                         
-          ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3                  ภาคเช้า   เวลา 09.00 น. – 10.30 น. ภาคเรียนละ 2,200 บาท
-          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3      ภาคเช้า   เวลา 10.30 น. – 12.00 น. ภาคเรียนละ 2,200 บาท
-          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6      ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ภาคเรียนละ 2,200 บาท
 
7.       เรียนเต้นพื้นฐาน ( Hip Hop, B – Boy, แดนซ์, แจสซ์) และยิมนาสติก
-          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6     ภาคเย็น เวลา 16.30 น. – 18.00 น. ภาคเรียนละ 2,700 บาท
 
8.       เรียนดนตรีไทย (ห้องปรับอากาศ) ขิม จะเข้ ซอ ระนาด
-          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3      ภาคเช้า  เวลา 10.00 น. –  11.30 น.  ภาคเรียนละ 2,200 บาท
-          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3      ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. –  14.30 น.  ภาคเรียนละ 2,200 บาท
-          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6      ภาคเช้า   เวลา 10.00 น. –  11.30 น.  ภาคเรียนละ 2,200 บาท
-          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6      ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. –  14.30 น.  ภาคเรียนละ 2,200 บาท
 
9.       เรียนดนตรีสากล (ห้องปรับอากาศ) GUITAR , KEYBOARD
-          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6     ภาคเช้า   เวลา 10.00 น. –  11.30 น. ภาคเรียนละ 2,200 บาท
-          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6     ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. –  14.30 น. ภาคเรียนละ 2,200 บาท
 
10.    เรียนเทควันโด
-          ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์   เวลา 15.30 – 16.30 น.                                                                                                                                                          ภาคเรียนละ 2,000 บาท (ค่าชุดฝึกชุดละ 800 บาท)
-          ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ ภาคบ่าย   เวลา 13.00 น. 14.30 น.                                                                                                                   ภาคเรียนละ 2,000 บาท (ค่าชุดฝึกชุดละ 800 บาท)
 
11.   เรียนภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น
-      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3      วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 – 14.30 น.   ภาคเรียนละ 1,700 บาท
-      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6      วันศุกร์            เวลา 13.50 – 14.40 น.   ภาคเรียนละ 1,700 บาท
 
12.   เรียน MATH I.Q.
-      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3      วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 – 14.30 น.   ภาคเรียนละ 1,700 บาท
-      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6      วันศุกร์            เวลา 13.50 – 14.40 น.   ภาคเรียนละ 1,700 บาท
 
 
            ทางโรงเรียนจะรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมเรียนเสริมวิชาการ และการเรียนเสริมทักษะพิเศษต่างๆ ตามโปรแกรม

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com