ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
bulletประกวดเรียงความ
การทำชื่อเสียงของนักเรียน

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2554

ด้วยความสามารถทางวิชาการ

 
 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
      30    คน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)
      89    คน
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
      42    คน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2
       7    คน
โรงเรียนสาธิตรามคำแหง
      18    คน
 
 
 
 
 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ๒๕๕๓
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  ระดับเหรียญเงิน
 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีต่อ

 

เด็กหญิงนภกร     อิศรภักดี   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

 

 
เด็กหญิงอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ
 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
 
จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553
 
 

เด็กชายวสวัสดิ์ ขาวสุวรรณ   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 
และได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
International Mathemarics and Science  Olympaid (IMSO)
จัดการแข่งขันที่เมือง Nago City ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2554

 


 
 
 

 

 
 
 
 
เด็กหญิงพลอยพะงา    ชมเชย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันอิเทคโทน 
รุ่นจิ๋ว อายุ 9 ปี
“ การประกวด ยามาฮ่าไทยแลนด์มิวสิค เฟสติวัล 2011”
วันที่   5 พ.ค. 2554
ณ.โรงละครกรุงเทพฯ ( เอ็มเทียร์เตอร์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม บี บอย โรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่ได้จัดส่งนักเรียนร่วมแข่งขันในเวทีกิจกรรม

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2012

(ทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนซ์เซอร์ไซต์ 2012 )

โดยโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ภายใต้การฝึกซ้อมของครูแจ๊ค

ได้ส่งเข้าแข่งขันในนามทีม TZ-COOL โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ในรุ่น Pre-Teenage (10-13 ปี)

ผลการแข่งขัน

ได้รับรางวัล รองชนะ​เลิศอันดับ 2

พร้อมถ้วยพระราชทาน จาก

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

องค์ประธานโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com