ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2560

 ประกาศโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

 

ดาวโหลดเป็นไฟล์ PDF  คลิกที่นี่ ประกาศกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา60 ระดับปฐมวัย และ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com