ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565


ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ตารางสอบกลางภาค 1/2560
รายละเอียด:

 ตารางสอบกลางภาค 1/2560

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมข่าวสารของโรงเรียนถนอมพิศ
รายละเอียด:

 ถนอมพิศสาร

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : การเขียงเรียงความ เรื่อง ครูดีในดวงใจ
รายละเอียด:

 ผลรางวัลการประกวดเขียนเรียงความวันไหว้ครู เรื่อง ครูดีในดวงใจปีกาศึกษา 2560

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : รางวัลความภาคภูมิใจของครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด:

รางวัลความภาคภูมิใจของครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2559

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : สถานีโทรทัศไทยซีซีทีวีมาถ่ายทำรายการที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
รายละเอียด:

 

จำนวนรูป : 41 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com