ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
คนเก่งถนอมพิศ

 

 

 

 

*******************************************************************

ผลงานนักเรียน

  

 

  

 

   

 

 


********************************************************************

santhanormpit May 61.pdf 

  

thanormpitsan may_60.pdf

 

thanormpitsan feb 56.pdf

 

thanormpitsan  jan 56.pdf


thanormpitsan nov 55.pdf


thanormpitsan dec 55.pdf


thanormpitsan sep_55.pdf


thanormpitsan aug 55.pdf

 

 

thanormpitsan  july 55.pdf

 

thanormpitsan  june 55.pdf


thanormpitsan jan 55.pdf


thanormpitsan feb 54.pdf


thanormpitsan  jan 54.pdf

 

 

 

                 นักเรียนดีเด่นโรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา
             ด้านความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555

 

 

 

เด็กหญิงณิชนันท์  วาสนะตระกูล   เหรียญเงิน สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

เด็กชายวสวัตต์  ขาวสุธรรม  เหรียญทอง สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

เด็กชายวสวัตติ์ ขาวสุธรรม

สอบได้เหรียญทอง สสวท. ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนสวกุหลาบ และโรงเรียนสาธิตปทุมวัน

เด็กหญิงนิชดา  จีระนันท์รังษี

สอบได้ห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

เด็กชายสหัสวรรษ  รุ่งอโนทัย

สอบได้ห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายณัฐภัทร   ไชยชนะ

สอบได้ห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี )

เด็กหญิงศรีรัตน์ คุณเดชานนท์ 

สอบได้อันดับที่ 1 สำหรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนีย์ ) 

เด็กชายภูวิช จันทรชัย 

สอบได้อันดับที่ 1 สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี ) 

เด็กชายอัครวิชญ์  เทียนชัย 

สอบได้อันดับที่ 5 สำหรับนักเรียนในพื้นที่ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนีย์ ) 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีต่อ

 

 เด็กชายวสวัตติ์  ขาวสุธรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 

เด็กชายธนวัฒน์ ภาคนารี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สสวท. ทางด้านวิทยาศาสตร์

 

 

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)

 

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554
  

 

 

เด็กหญิงนภกร     อิศรภักดี   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

 

 

 
เด็กหญิงอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ
 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
 
จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553
 
 

เด็กชายวสวัสดิ์ ขาวสุวรรณ   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 
และได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
International Mathemarics and Science  Olympaid (IMSO)
จัดการแข่งขันที่เมือง Nago City ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2554

 ----------------------------------------------------------------------------------------


 
ขอให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ช่วยสนับสนุนโหวต 
ทีมนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
ทีม TZ Crew  TGT 06
 
ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม
ในรายการ Thailand Got Talent  2012  
ในช่วงระยะเวลาที่ออกอากาศเวลา 17.30-19.30น.เท่านั้น
 
***คำเตือนถ้าโหวตในช่วงเวลาอื่นทางรายการจะปิดโหวต***
 
******************************************************************************************************
 
เปิกฉากอีกครั้ง ในรอบ Semi Final คราวนี้ผู้ชมจะมีสิทธิ์ในการช่วยโหวต
เพื่อผลักดันให้ผู้ที่เราชื่นชอบได้เข้ารอบต่อไป
โดยแบ่งเป็นการคัดเลือกในรอบ Semi Final 36 ทีมและคัดให้เหลือทีมในรอบ Final 12 ทีมสุดท้าย ต่อไป  
 
    แนวทางการโหวตทางรายการมีการเปิดโหวตตั้งแต่รายการเริ่ม 17.30 น
และคิดผลโหวตจากการแสดงเสร็จสิ้นครบทั้งหกทีม เวลา 19.30 น.
โดยทีมที่ได้รับผลโหวตสูงสุดเป็นอันดับแรกจะผ่านเข้ารอบอย่างแน่นอน
ส่วนอันดับถัดมาคือ อันดับสอง ลำดับสาม จะถูกเลือกต่อโดยคณะกรรมการเพื่อตัดสินให้ 
เข้ารอบจนครบ 12 ทีมเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป
 
*********************************************************************************************
วิธีโหวต 

ส่ง SMS พิมพ์คำว่า TGT  แล้วส่งมาที่ 4838999 (ครั้งละ 3 บาท) ทุกระบบ ทั่วประเทศ
โหวตได้แค่ช่วงเวลาออนแอร์เท่านั้น คือตั้งแต่ 17.45 - 19.30 น.
เพราะหลังจากนั้นไปจะปิดโหวต แล้วสรุปในเทปนั้นเลยว่าใครได้เข้ารอบ Final 
 
*******************************************************************
ผู้เข้าแข่งขัน Semi-Final รอบแรกวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. TGT 01-06
รักใครเชียร์ใคร อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับ.....
 

 

ผลงานของ TZ CREW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]

*****************************************************************************
 

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com